Mijn stageperiode bij Nijland & Kroes heb ik als leerzaam, uitdagend en afwisselend ervaren. Als leerwerkcoach heb ik een aantal jongeren mogen coachen op het gebied van school en werk. Op maandag, woensdag en donderdag was er ruimte om stage- en werkbezoeken te plannen en op dinsdag stond de lesdag op het programma. Op de dinsdagochtend ben ik voornamelijk ondersteunend aanwezig geweest. De dinsdagmiddag stond in het teken van loopbaanoriëntatie -en begeleiding.

Ik ben Nijland & Kroes dankbaar voor hun vertrouwen in mij en de manier waarop zij vrijheid geven. Tijdens mijn stageperiode ben ik echt een deel geweest van het team en daar hecht ik veel waarde aan. Ook ben ik de jongeren dankbaar dat ik hen heb mogen coachen gedurende mijn stageperiode. Ik wens iedereen het beste toe in hun verdere loopbaan.