Stichting Pak die Kans

ondersteunt jongeren met een geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in het kader van de Wajong en/of een structurele functiebeperking met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de uitvoering van projecten werkt Stichting ‘Pak die Kans’ nauw samen met bedrijven en organisaties die specifieke expertise met deze doelgroep hebben of willen opdoen.

De projecten van de stichting zijn gericht op het bieden van een duurzaam toekomstperspectief, zoals het verkrijgen van een reguliere baan om weer volwaardig te kunnen participeren in de samenleving en jezelf volop te kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt is dat deze jongeren weer de regie over hun eigen leven kunnen gaan voeren. De stichting kiest daarbij voor een vernieuwende aanpak en is gericht op implementatie na de projectperiode door zorg te dragen voor een sluitende aanpak in samenwerking met (nieuwe) netwerken en samenwerkingsverbanden.