Gemeenten

Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ heeft heel wat in petto voor gemeenten. Ze krijgen een forse taakverzwaring, meer verantwoordelijkheden en minder geld. Ze moeten beter samenwerken met ketenpartners, goede jeugdzorg waarmaken en meer WMO taken uitvoeren evenals de nieuwe Participatiewet (2014). De opdracht is daarbij te streven naar actiever burgerschap, participatie en zelfredzaamheid van burgers. Wie kan, moet werken en waar nodig moet er (24 uurs) regie komen op hulptrajecten. Vraaggestuurd en preventief zonder dat ‘Big brother is watching you’. Burgers moeten dit eigenlijk zoveel mogelijk zelf regisseren met hulp van hun netwerk en waar nodig een onafhankelijke hoofdregisseur vanuit de gemeente. Het is voor de meeste gemeenten nog een groot vraagteken hoe men dit moet aanpakken. Provincies hechten belang aan een goede overheveling van hun taken en streven naar eenduidig beleid binnen de provinciale grenzen. De meeste van hen willen gemeenten ondersteunen in de voorbereiding op het nieuwe takenpakket. Denk aan jeugdzorg en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. De Participatiewet transparant en kostenbesparend uitvoeren, is niet eenvoudig; het betreft veel nieuwe aandachtsgebieden ‘in een bedje van bureaucratie en met een sausje van  bezuinigingen’. Zo is de verwachting dat gemeenten in de rode cijfers komen alleen al door de sociale werkvoorzieningen, die een (te) grote kostenpost zijn.

 

Top Job Salland biedt hulp!

Top Job is er voor iedereen die wil meedoen  naar vermogen met een one stop shopping concept. Gemeenten kunnen bij Top Job terecht voor inkoop van diensten op het gebied van de participatiewet en arbeidsmarktzaken. We ondersteunen burgers vanaf 16 jaar op weg naar en in werk. Gemeenten kunnen met behulp van Top Job hun nieuwe takenpakket structureren en vorm geven met slagkracht. De eerste vestiging, Top Job Salland, richt zich op de gemeenten in de arbeidsmarkregio’s IJssel- en Vechtstreek en Stedendriehoek. We zijn gevestigd  in Wijhe, in 2012 uitgeroepen tot het mooiste dorp (en gemeente?) van Overijssel.

 

MaatwerQ voor gemeenten

De MaatwerQ afdeling van Top Job biedt mogelijkheden voor toeleiding naar en begeleiding in werk. Hoe dit eruit ziet, hangt af van de persoonlijke situatie van de werkzoekenden zoals school-  of arbeidsverleden en specifieke ondersteuningsvragen. Tijdens een toeleidingstraject kan worden uitgezocht welke route gewenst of noodzakelijk is voor het leer- loopbaanperspectief van de kandidaat. De inhoud en duur van het traject verschilt per persoon, waarbij financiële voorwaarden  van gemeenten of UWV richtinggevend zijn. De doelgroep betreft alle werkzoekenden waar de gemeente verantwoordelijk voor is of wordt. MaatwerQ geeft richting aan SROI vraagstukken zowel voor gemeenten als lokale werkgevers.

Lees verder

 

Leerwerkprojecten per branche

Met de start van een eerste MaatwerQ project in de regio, investeert een werkgever in een ‘going on business’. In samenwerking met de gemeente transformeert de projectorganisatie binnen twee jaar naar een min of meer zelfstandig bedrijfsonderdeel dat werknemers genereert zonder stempel en  met een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor de lokale arbeidsmarkt. Parallel aan het leerwerkproject, worden vragen of problemen op het gebied van wonen en vrije tijdsbesteding zo nodig aangepakt. Daar waar de  gemeente dit ondersteunt, wordt eveneens woonbegeleiding geboden evenals midweek logeermogelijkheden van maandag tot vrijdag. De totaaloplossing voor ‘multi-problem’ vragen van burgers.
Een MaatwerQ leerwerkproject levert rendement, sociaal-economische winst en -bij opschaling- een substantiële bijdrage aan duurzame participatie en maatschappelijk welzijn.

 

Integrale aanpak

MaatwerQ hanteert een integrale benadering en – aanpak van de toenemende werkloosheid en andere arbeidsmarktproblematiek. Daar waar er bij kandidaten vragen zijn op andere leefgebieden dan werk (zoals wonen, omgaan met vrije tijd of geldzaken) zorgt een hoofdregisseur voor een 24 uurs aanpak op maat en additionele ondersteuning. Deze functionaris zorgt er tevens voor dat het aantal betrokken hulpverleners beperkt is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een slimme methodiek. Voor de integrale aanpak is samenwerking met gemeenten van belang.
Een persoonsgebonden leef-, leer- of  loopbaanbudget op maat, kan mensen (ook aan de onderkant van de samenleving) preventieve kansen bieden of duurzaam herstel van hun leefsituatie.

Leerwerkprojecten en individuele trajecten leveren een maatschappelijke en economische meerwaarde in één, helemaal als de 24 uurs aanpak wordt onderschreven. Een leerwerkproject beoogt resultaten voor leerlingen, arbeidsmarkt en lokale samenleving.
Meedoen betekent toekomstperspectief voor de regio.