Reacties

Visie. Dat is het eerste woord dat in me opkomt wanneer ik terugdenk aan het kennismakingsgesprek bij Nijland & Kroes. Een gesprek vol inspiratie en een duidelijk streven. Gelijkwaardigheid, respect en empowerment zijn belangrijke waarden die dit streven illustreren.  Een  streven dat ook terug te zien is in de bedrijfscultuur van Nijland & Kroes. Verder wordt in het gesprek uitvoerig stilgestaan bij mij als persoon. Welke doelen streef ik na? Wat vind ik belangrijk aangaande toekomstig werk? Wat is mijn visie? Mede op basis van deze vragen kun je bij Nijland & Kroes écht laten zien wie je bent.

- Sollicitant bij Nijland & Kroes

Ik heb het netwerkgesprek als heel plezierig ervaren. Open, to the point en inspirerend. Uitdagend om op een andere manier te gaan kijken.

- Netwerker

Na een aantal jaar studeren en zoeken naar stageplaatsen heb ik een werkervaringsplaats kunnen krijgen bij Top Job Salland. Eindelijk geen theorie meer maar praktijk en ook het begin van mijn CV als psycholoog. Mijn rol was de ondersteuning van de leerwerkcoaches in de begeleiding van de jongeren. In een periode van 6 maanden heb ik me ‘al zeg ik het natuurlijk zelf’ kunnen ontwikkelen tot een goede leerwerkcoach en uiteindelijk ook mijn rol als psycholoog kunnen vervullen binnen de teams waarin ik werkte. Natuurlijk waren er wat uitdagingen om aan alles te wennen binnen het snel ontwikkelende Top Job Salland. De stagebegeleiding en de intervisie die om de week werd gehouden met alle stagiaires hebben hier goed bij geholpen. Toen ik mijn draai had gevonden begon ik Top Job Salland echt te waarderen waar het voor staat; leren werken, voor iedereen of het nu deelnemers zijn of stagiaires. Je krijgt de kans om als volwaardig teamlid mee te draaien. Naast de begeleiding van de deelnemers heb ik kunnen helpen in de opzet/uitvoer van MaatwerQ 2.0. Dit was een mooie uitdaging en één die ik erg leuk heb gevonden. Ik kan met zekerheid zeggen dat de werkervaringsplaats mij heeft geholpen in het vinden van een stageplek om af te studeren.

Koen - Stagiair leerwerkcoach
Gedurende vijf maanden heb ik als stagiair de rol van leerwerkcoach uitgevoerd bij MaatwerQ 2.0. Wat me meteen aansprak was de directe betrokkenheid van het team bij mij als leerwerkcoach en in het speciaal bij de deelnemende jongeren van MaatwerQ 2.0. In die vijf maanden heb ik een hele fijne band met de jongeren op kunnen bouwen. Samen met het Tob Job Salland team hebben we de deelnemers van MaatwerQ 2.0 goed kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, het is mooi om te zien wat voor een groei de jongeren hebben doorgemaakt. Na deze vijf maanden ben ik er van overtuigd dat de deelnemers uit MaatwerQ 2.0 gaan slagen in het vervolg traject dat Top Job Salland voor deze jongeren heeft uitgezet.
Willart - Stagiair leerwerkcoach