Op zoek naar een leuke baan

Als u gemotiveerd bent om iets van uw toekomst te maken, dan gaan we samen op zoek naar een top job voor u. Het gaat bij Top Job Salland om functies op alle niveaus, voor jong en oud en voor alle werkzoekenden: laag- en hooggeschoolden, jonge schoolverlaters maar ook voor (uitgerangeerde) vakspecialisten. We bemiddelen eveneens voor freelancers, ZZP- ers en interimmers.

Top Job Salland richt zich op werkgevers en bedrijven in diverse branches, met speciale aandacht voor de negen zogenaamde topsectoren die het kabinet in 2012 heeft vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan: techniek, zorg, ICT en logistiek.  De kracht van Top Job Salland zit in de focus op ‘de vraag’ van werkzoekenden en werkgevers. Centraal staan: interesses, intrinsieke motivatie, capaciteiten, talenten maar ook drempels of beperkingen. Voor bedrijven kijken we naar: bedrijfsvisie, – cultuur, -identiteit en –imago, we kijken naar scholingskansen, doorgroeimogelijkheden en ook naar team en het type management. Top Job Salland investeert aan de voorkant voor duurzame resultaten aan de achterkant.

Contact