Monitoring

Op deze pagina vindt u interessante en relevante rapporten en onderzoeken die een raakvlak hebben met MaatwerQ of die in opdracht van onze organisatie zijn gepubliceerd.

Rapport Symposium In maart 2013 vond een symposium plaats over het leerwerkproject BinQ in de Leeren Lampe  te Raalte. Dit verslag geeft het verloop van deze bijeenkomst weer om zo een impressie te geven van hoe dit project leeft onder belangstellenden, betrokkenen, deelnemers en initiatiefnemers.

‘In beweging voor WerQ’ In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke rol het concept ‘In beweging voor WerQ’ heeft gespeeld in de ervaren levenskwaliteit van de deelnemende jongeren. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Nijland & Kroes bij leer-werkproject BinQ (modelproject).

Een rol van betekenis Een analyse, die inzicht geeft in wat de gemeenten en Top Job Salland voor elkaar kunnen betekenen.

Participeren is alleen mogelijk met goede begeleiding De overheid nam ruim een jaar geleden de jeugd- en gehandicaptenzorg flink op de schop. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor huisvesting en zorg, scholen voor passend onderwijs, het bedrijfsleven voor arbeidsplaatsen, en de gemeenschap voor een lokaal netwerk van mantelzorgers. “Dit is op zich een prima beweging. Maar er zijn onmiskenbaar financiële en administratieve problemen. Bovendien zie ik enkele ernstige zorginhoudelijke weeffouten”