Initiatieven

De leerwerkprojecten van MaatwerQ zijn bedoeld voor werkzoekenden van 18 jaar en ouder voor wie (leren en) werken niet vanzelfsprekend is. Werkgevers bieden hen -met behulp van een (erkend) opleidings- een (leer)werkplek en een baan met toekomstperspectief. De benodigde scholing wordt vanuit het bedrijf aangeboden. Een collega leert hen de praktijk en de leerwerkcoach zorgt voor advies en begeleiding op maat. Voor het scholingsaanbod wordt samen gewerkt met werkgevers en ROC’s. De kandidaat krijgt na een proefperiode een contract bij de werkgever of bij MaatwerQ. De projecten die wij (mede) hebben opgestart zijn inmiddels uitgegroeid tot langlopende trajecten met vele vakbekwame werknemers als resultaat.

Funderen en leren

Bij een leerwerkproject wordt de alledaagse werkpraktijk benut om leerervaringen op te doen. Deelnemers worden zo bekwamer in persoonlijk functioneren, in omgang met collega’s en ze leren met een intrinsieke motivatie te voldoen aan de eisen van het vak. Leerling, leermeester, collega’s en coach zijn gelijkwaardig en gaan in dialoog. Daarbij mag iedereen leren op het snijvlak van wat je al weet en nog net niet. Een insteek die vraagt om ruimte in het primaire werkproces. Door leren zo in de praktijk te integreren, worden mensen vaardiger en wordt hun passie optimaal aangesproken.

Het concept is gefaseerd opgebouwd: van ‘samen in veiligheid’ naar ‘zelfstandig in de werkelijkheid’.  Niet alleen de algemene schoolse structuren bepalen de mijlpalen hierin, maar juist ook de voortgang van individuele processen.

Doelgroep

Tabel pagina leerwerkprojecten

Motivatie

In de leerwerkprojecten participeren werkzoekenden, onderwijsaanbieders en werkgevers. Gemeenten zijn belanghebbend gezien hun taken en verantwoordelijkheden voor burgers. Door partnerschap kunnen ze hun (nieuwe) takenpakket structureren en vorm geven met slagkracht.

De leerwerkprojecten leveren een maatschappelijke en economische meerwaarde in één, met name als de 24-uurs aanpak wordt onderschreven. Een leerwerkproject beoogt duurzame resultaten voor leerlingen, arbeidsmarkt en lokale samenleving. Meedoen betekent toekomstperspectief in de regio. Meedoen wil ook zeggen: ruimte bieden voor de inhaalslag die deelnemers moeten maken, om hun afstand tot de arbeidsmarkt in te lopen.

Samen investeren voor nieuwe kansen. Voor werkgevers resulteert het uiteindelijk in vakmensen met goede sociale vaardigheden en de wil om te leren en te werken. Daarnaast zal deelname een positieve invloed hebben op de gunfactor bij aanbestedingen (SROI), op de bedrijfscultuur en op het bedrijfsrendement. Met de start van een eerste project, investeert een werkgever in sociale innovatie. In samenwerking met gemeenten (uitvoering participatiewet) kan dit een serieus bedrijfsonderdeel worden. Het genereert werknemers zonder stempel en met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding voor de lokale arbeidsmarkt.

Onderwijsaanbieders kunnen met hun deelname, bijdragen aan de flexibilisering en verdieping van het opleidingsstelsel in ons land.

Een MaatwerQ leerwerkproject levert rendement, sociaaleconomische winst en – bij opschaling – een substantiële bijdrage aan duurzame participatie en maatschappelijk welzijn.