BinQ

is het eerste leerwerkproject van MaatwerQ volgens het concept:
‘In beweging voor werQ’. BinQ vertegenwoordigt de branche Infra – Grond Weg en Waterbouw (GWW). Na hun proefperiode kregen 11 van de 12 deelnemers in februari 2012 een baan voor de verdere duur van de opleiding (contractduur tot 21 maanden). BinQ wil perspectief bieden voor die jongeren, bij wie het leren in de praktijk is mislukt en voor wie de kansen ver te zoeken lijken. BinQ staat model voor vervolgprojecten.

In beweging voor werQ Lees Verder Flyer BinQ Iets voor jou?

Werkwijze

Een groepje jongeren krijgt een BBL 2 vakopleiding aangeboden met vier dagen per week praktijk en één dag theorie bij het bedrijf. Tijdens de eerste drie maanden is de praktijkhal bij het bedrijf, de belangrijkste leerplek. Daarna gaan de jongeren de klus op samen met de leermeester of werkbegeleider. Voor de theoriedag is er een klaslokaal beschikbaar, met voor elke leerling een computer. De theorie wordt eveneens vanuit de praktijk aangeleerd. De jongeren leren daarbij in groepjes in de hal en in de klas. Er worden sociale vaardigheden geleerd en daarnaast staan rekenen, taal, leren, loopbaan en burgerschap op het programma. Een leerwerkcoach coached ‘on the job’. Een trajectregisseur regelt alle overkoepelende zaken, onderhoudt contacten en stuurt het totale team aan. ‘Q-fit’ het slimme (24-uurs) klantadvies- en volgsysteem is de rode draad in de begeleiding en garandeert duurzaam maatwerk.

Missie

De missie van BinQ is het verbeteren van de ontwikkeling, levenskwaliteit en leer-werkresultaten van ‘kwetsbare’ jongeren op weg naar zelfstandigheid. Dit kan door een goed leerwerkaanbod, goede randvoorwaarden en het op efficiënte wijze leveren van professioneel advies, interventies en coaching. Vraag vanuit leerlingen, ouders, scholen, jeugdzorg en de branche zijn de actuele legitimatie voor deze missie.

BinQ wil model staan voor toekomstige projecten, door het positioneren van werkgevers en tevens door jongeren een hoofdrol te geven in het doorgeven van vakmanschap. Het project wil met Overijssel aan het roer, een voorbeeld zijn voor andere regio’s en branches ook buiten de provincie.

Bij BinQ worden jongeren doelgericht opgeleid tot goede, gemotiveerde vakmensen
–  met een positieve werkhouding
–  met een oplossingsgerichte aanpak
–  die werk zien liggen en willen aanpakken
–  die zelfstandig kunnen werken
–  die verantwoordelijkheid nemen
–  die goede en prettige collega’s zijn
–  die klantvriendelijk zijn
–  die klaar zijn voor de branche
–  die klaar zijn voor vast werk maar ook voor de flexibele schil van de arbeidsmarkt

 

Klink Nijland GWW Raalte BV Beste Leerbedrijf Bouw en Infra 2014

11 november 2014 – Klink Nijland GWW uit Raalte is het Beste Leerbedrijf Bouw & Infra 2014. Het leerbedrijf was met nog drie andere leerbedrijven in de race voor deze prijs. De jury is onder de indruk van de gedegen wijze waarop het leerbedrijf opleidt. Er is aandacht voor vakinhoudelijke zaken, maar zeker ook voor pedagogische en didactische aspecten.
Lees hier het volledige artikel.