MaatwerQ

Leerwerkbedrijf MaatwerQ is de afdeling van Top Job Salland voor werkzoekenden met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en werkgevers die deze afstand willen helpen verkleinen. MaatwerQ helpt werkzoekenden aan werk, via een individueel- of groepstraject.

MaatwerQ biedt de volgende mogelijkheden (inclusief leerkwerkcoaching en trajectregie):

1. Loopbaan oriëntatiemaanden en/of leerwerkstage
2. Startkwalificatie 1 (AKA)
3. BBL opleiding 2 + proefplaatsing en werk
4. Baan

Doelgroep

MaatwerQ is er met name voor mensen met handige handen die liever werken dan leren.

‘Thuiszitters’ of (potentiële) ‘uitvallers’ van 16-60 jaar
– met of zonder diploma
– die een goede oplossing willen voor hun ‘problemen’ of deze willen voorkomen
– die hun eigen loon willen verdienen
– die willen leren om te werken en werken terwijl ze leren
– die toekomstbestendig bezig willen zijn

‘In beweging voor WerQ’

MaatwerQ investeert in werk, leren en loopbaanperspectief met het oude principe ‘leren werken’ in een nieuw jasje gestoken. Wij spelen in op de bereidheid van veel werkgevers om iets te willen betekenen voor specifieke doelgroepen.  Vanuit MaatwerQ worden MVO en SROI optimaal gerealiseerd. Werkgevers worden ontlast van de rompslomp en krijgen zo nodig jobcoaching ‘in huis’. No-nonsense hulp op maat met duurzame effecten. MaatwerQ is er niet alleen voor werkzoekenden en werkgevers. Het biedt ook gemeenten tools voor een goede uitvoering van de participatiewet.

Info 'In beweging voor WerQ' MVO en lokaal ondernemen Informatiebrochure

Werkgedreven en integrale aanpak

De werkgevergedreven aanpak stelt (leerwerk)bedrijven centraal. Met behulp van opleiding bieden zij de ‘kwetsbare’ werkzoekenden een (leer)werkplek met toekomstperspectief. Er worden leermeesters ingeschakeld en ‘interne’ leerwerkcoach zorgen voor advies en begeleiding op maat.  Voor het opleidingsaanbod wordt samengewerkt met andere werkgevers in de regio, leerbedrijven en ROC’s. Bij MaatwerQ worden ook de randvoorwaarden geregeld die nodig zijn voor werkgever en werknemer. Met hart voor de zaak en kennis van zaken worden deelnemers optimaal begeleid en systematisch klaargestoomd voor de (flexibele schil van de) arbeidsmarkt.

Info detachering werkgevers Tarieven 2014-2015

 

MaatwerQ hanteert een integrale aanpak van de huidige arbeidsmarktproblematiek.  Daar waar er bij kandidaten vragen zijn op andere leefgebieden dan werk (zoals wonen, omgaan met vrije tijd of geldzaken) zorgt een hoofdregisseur voor een 24-uurs aanpak op maat. Deze functionaris zorgt er tevens voor dat het aantal betrokken hulpverleners beperkt is en blijft.  Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een slimme methodiek.

De filosofie

We gaan ervan uit dat onderwijs gevolgd door werk, een groot goed is voor mensen in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder. Hun leven moet dan ook georganiseerd worden rondom leren en werken. Daar waar zij door omstandigheden zijn aangewezen op extra ondersteuning (medische-, psychiatrische behandeling, trajectbegeleiding, schuldhulpverlening) dient een passend leerwerkaanbod overeind te blijven. Hulpverlenende interventies mogen een zinvolle dag invulling niet vervangen of in de weg staan. Zij horen zoveel mogelijk in te voegen buiten leer- werktijd. Zonder een passend leerwerkaanbod wordt werkzoekenden een goede toekomst ontnomen. In de praktijk brengen extra ondersteuningsvragen vaak handelingsverlegenheid met zich mee bij docent, begeleider of collega’s. In plaats van dit te tolereren, wil MaatwerQ dit aanpakken door vragen, kansen, perspectief en talenten centraal te stellen in plaats van: gedrag, problemen, stoornis of diagnose.  Voor de integrale aanpak is de gemeente als lokale partner van groot belang. Een persoonsgebonden leef- leer- of loopbaanbudget op maat, kan mensen (ook aan de onderkant van de samenleving) absolute kansen bieden voor duurzaam herstel van hun leefsituatie.

Leven rond leren en werken

 

Diploma-uitreiking juli 2015

Tijdens een bijeenkomst in Villa Wijhezicht op vrijdag 17 juli 2015 ontvingen zestien MaatwerQ jongeren hun welverdiende MBO diploma niveau 1 of 2. De jongeren volgden een opleiding in de richting logistiek, facilitair of verkoop.  Alle betrokken organisaties, ROC, de Praktijkgroep, leerwerkbedrijf MaatwerQ en Nijland & Kroes waren aanwezig bij de diploma-uitreiking.

Hier leest u het artikel van Salland Centraal over de diploma-uitreiking.
Hier leest  u het bericht van de Praktijkgroep over de diploma-uitreiking.
diplomauitreiking_01