MaatwerQ 2.0

Leerwerkbedrijf MaatwerQ biedt een totaaloplossing voor werkzoekenden met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. MaatwerQ 2.0 is hier een onderdeel van. Het is een leerwerkbedrijf waar deelnemers minimaal drie maanden en maximaal één jaar werkzaam zijn. Hierna kunnen zij doorstromen naar een leerwerkproject of een geschikte plek op de arbeidsmarkt.

MaatwerQ 2.0 biedt ondermeer:
* Loopbaan oriëntatiemaanden
* Een AKA-opleiding inclusief een leerwerkstage
* Een startkwalificatie niveau 1 (met doorstroommogelijkheden naar BBL 2)
* Een leerwerkplek of werkervaringsplaats (WEP)
* Leerwerkcoaching en trajectregie

Tijdens hun leerwerkperiode bij MaatwerQ 2.0 maken de deelnemers als het ware hun eerste ‘inhaalslag’. De verrichte werkzaamheden, worden zoveel mogelijk afgestemd op persoonlijke voorkeuren, maar het is ook de bedoeling dat de deelnemers kennis maken met zoveel mogelijk ‘takken van sport’, zodat duidelijk wordt wat men leuk vindt om te doen. Dit heeft als doel om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarnaast dient dit ‘voorprogramma’ van MaatwerQ ervoor om risicofactoren met het oog op de rest van het traject, te tackelen. Hiermee worden toekomstkansen vergroot. De deelnemers ‘leren werken’ volgens een individueel leerwerkplan waarmee zij aan hun toekomst bouwen.

Tijdens MaatwerQ 2.0, maar ook bij vervolgprojecten, staan de volgende pijlers centraal:

1. Begeleiden in vakmanschap
– door de leermeester(s) en werkbegeleiders in de praktijk
– door de docent bij de theorie
– door de leerwerkcoach bij aanleren specifieke vaardigheden

2. Begeleiden in persoonlijk functioneren
– sociaal, motivatie, verantwoordelijkheid en werkplezier
– eruit halen wat erin zit is succesvol voor alle partijen
– mogelijkheden, talent en capaciteiten
– extra ondersteuningsvragen die je scherp moet krijgen
– werken aan vertrouwen en dit geven en krijgen
– aanspreken op ontwikkelingstaken

3. Begeleiden in mogen en willen leren
– samen leren terwijl je werkt en samen werken terwijl je leert
– leren ter plekke van situaties die zich voordoen en hiermee leren omgaan
– leren van elkaar en in dialoog met elkaar
– het gaat om ontwikkeling en leren in de brede zin van het woord
– een lerende organisatie zijn: ‘vernieuwen’ van de bedrijfscultuur waarin iedereen mag leren en zich ontwikkelen als mens.