Filosofie

De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om bezinning en aanpassing, zowel van werkgevers als werknemers. De kans op een vaste baan wordt kleiner en de ‘flexibele schil’ steeds groter.
Bedrijven sluiten hun poorten,  functies vervallen of vernieuwen in een razend tempo.
Specialisaties bepalen de markt met grote gevolgen voor bedrijfskeuzes.  De manier waarop het arbeidspotentieel wordt benut is vaak ongeoorloofd en brengt veel leed met zich mee.

Te veel mensen verliezen hun baan en daarmee ook hun zelfvertrouwen. Te weinig van hen vinden dit op eigen houtje terug. Te veel mensen zijn ontevreden over hun baan en te weinig van hen zetten de stap naar een andere werkplek. Te veel  (jonge) mensen zitten thuis zonder arbeidsperspectief en te weinig van hen  zoeken naar de sleutel voor een top job!  Te veel jongeren twijfelen over hun studie- of beroepskeuze. Te weinig van hen komen tot de kern van hun persoonlijke zoektocht. Welke waarde kennen we nog toe aan menselijke maatgeving en de rol van personeel, het hart van elke organisatie? 

Missie en doelstelling
Top Job Salland wil bijdragen aan een ommezwaai voor werkend Nederland met een meer menselijke benadering en aanpak. Flexibilisering kan niet zonder investering in mensen en personeelszaken. Wij willen ondanks de eisen van de tijd, blijven meten met de menselijke maat.  Wij geloven in de combinatie van talent herkennen en de juiste baan vinden, in talent benutten en werkplezier ervaren en in de combi van talent ontwikkelen en toekomstkansen creëren.  Deze zaken brengen wij bij elkaar met als  doel de juiste matches te realiseren tussen werkzoekenden en werkgevers. We doen dit met een persoonlijke aanpak, transparant en zonder ‘strijkstokacties’.

Lees verder Contact