Entree XXL

Entree XXL is een project waarbij jongeren in een kwetsbare positie aan een baan worden geholpen. Als onderdeel van Impuls aanpak jeugdwerkloosheid werkt het RPA IJssel-Vecht samen met de Gemeente Raalte, ROC Landstede, het 1.000 jongerenplan, werkgevers en Top Job Salland aan een nieuwe start voor jongeren in de regio Raalte.

Elke jongere verdient een kans op een (leer)baan die bij hem of haar past. Ook al hebben ze een steuntje in de rug nodig, ze hebben allemaal eigen kwaliteiten en talenten. De jeugdwerkloosheid maakt het echter moeilijk om te starten op de arbeidsmarkt. Vooral voor jongeren zonder startkwalificatie is dit een opgave. Samen met ondernemers zet Entree XXL zich in om kansen op maat te creëren voor deze jongeren. Op deze manier kunnen de jongeren zich ontwikkelen en werken aan een eigen toekomst.

Regio Raalte

Het doel is om in de periode 2013-2014 vijfenzeventig jongeren uit Overijssel, te helpen aan een (leer)baan.  In de regio Raalte gaat het daarbij om 15 jongeren. Om dit te bereiken heeft Entree XXL een intensief trainingsprogramma. In tien weken tijd (april t/m juni 2014) ontwikkelen de jongeren werknemersvaardigheden, maken ze een keuze voor een beroep of sector en zijn ze klaar voorde volgende stap. De jongeren en ondernemers worden met elkaar in contact gebracht om te wennen aan de werkomgeving. Bij een ‘match’ met de werkgever zullen de jongeren gedurende het jaar leren en werken in het bedrijf. Door middel van een opleidingsprogramma kunnen zij hier een kwalificatie kunnen behalen.
De sectoren waarin banen worden gezocht zijn: techniek, zorg & welzijn, zakelijke dienstverlening, productie, retail-detailhandel, groen, horeca, logistiek & vervoer.

Entree XXL en Top Job Salland

Top Job Salland helpt de jongeren aan een leerwerkplek bij werkgevers uit Raalte en omgeving, die hiervoor open staan. Belangstellende werkgevers kunnen zich voor meer informatie melden bij Mia Nijland. mia@topjob.nu.