Publicatie

Regelmatig verschijnen er publicaties in de pers van ons bedrijf of gelieerde bedrijven die raakvlakken hebben met alles over werk, re-integratieprojecten en arbeidsbemiddeling. Hieronder vindt u een aantal van deze artikelen.

Deventer Centraal juni 2014 Een artikel over werken en ontmoeten in Wijhe, waarin Villa Wijhezicht centraal staat.

Het Ondernemersbelang nr.4  In dit 4e nummer van Het Ondernemersbelang Twente & Salland vindt u een reportage over Top Job Salland.

Het Ondernemersbelang nr. 3 Blader hier het tijdschrift ‘Het Ondernemersbelang’ door met een artikel over duurzaam een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mia Nijland nam deel aan dit gesprek en vertegenwoordigde Top Job Salland.

Ondernemersfacts augustus 2013 Het aantal initiatieven om jongeren aan werk(ervaring) te helpen groeit. Een mooie ontwikkeling waar Top Job Salland graag haar steentje aan bijdraagt.

Vechtdal Centraal april 2013 Een artikel over het succes van het symposium in de Leeren Lampe op 22 maart, waarin leerwerktproject BinQ centraal stond. Veel bewondering voor dit concept is het resultaat.

Salland Centraal januari 2013 Op 6 januari 2013 publiceerde Salland Centraal een artikel over Flexgroep Salland, transport & logistiek. In september start Flexgroep Salland met het leerwerkproject “TanQ” in samenwerking met Top Job Salland.

Stentor mei 2012  In mei 2012 verscheen er in “De Stentor” een krantenartikel over de nieuwe wet: “werken naar vermogen” Hier wordt de problematiek uitgelegd en worden voorbeelden aangehaald. Verder is te lezen hoe wij hier mee om gaan.

Fundament 2012. In het blad fundament wordt uitvoerig op het nut van MaatwerQ projecten ingegaan. Lees hier het volledige verhaal en de cruciale rol die wij hierin hebben gespeeld.

Inspiratie

Hieronder treft u een verzameling onafhankelijke documenten aan die een rol spelen in ons handelen en de manier waarop wij ons opstellen.

Op naar de 100.000 Het nieuwe magazine www.opnaarde100000.nl is speciaal voor ondernemers gemaakt. De artikelen nemen werkgevers mee langs de Participatiewet.

Meesterbeurs een nieuw en innovatief instrument om de impasse van oudere werkzoekenden te doorbreken.

Trendrede Een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Kadert en clustert de actualiteit in drie grote overkoepelende thema’s en toont Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst.

Interessant onderzoek De rol van intelligentie bij selectie van personeel onder de loep.

Trends HR Buikgevoelbusiness Een boeiend artikel over de pseudowetenschap in de HR. Hoe maakt u de juiste keuze?

SOS Vakmanschap Een nieuwsbrief van SOS Vakmanschap met interessante nieuwtjes over onder ander een Pilot-onderzoek

‘Personeel met beperking: een goede investering’  Een interessant artikel in de Telegraaf van 27 januari 2014.

Gevolgen Participatiewet voor burgers Regioplan heeft de mogelijke gedragseffecten van de Participatiewet in kaart gebracht.

DeBroekriem Hier vindt u een memo van DeBroekriem, een beweging die inspirerende activiteiten en netwerkontmoetingen organiseert voor werkzoekenden.

Wetsvoorstel invoering Participatiewet Hier vindt u de download ‘Wetsvoorstel invoering Participatiewet’.

My Organisation is a Jungle Jef Staes heeft de besteller ‘My Organisation is a Jungle’ geschreven. Via zijn site kunt u nu gratis het boek downloaden en lezen.

Werk geven en nemen. Lessons learned Publicatie BESO (Brabants expertisecentrum socialer ondernemen)

Beter samenwerken rond Social return Eindrappport “Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven”